VRAY 5 SKETCHUP CƠ BẢN. Tập 1: Ý nghĩa các công cụ của Vray

Đây là loạt video phụ trợ, bổ sung các kiến thức cơ bản cho khóa học Vray Auto đẹp của Ceotic Studio. Mục đích của loạt video này là cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Vray dành cho người mới bắt đầu, từ đó có thể nắm bắt được các kiến thức khác trong khóa học Auto đẹp được tốt hơn. Thông tin chi tiết về khóa học, các bạn có thể xem tại đây: https://www.ceotic.net/vray-auto-dep


DOWNLOAD BỘ CÀI VRAY và SKETCHUP