top of page

V-RAY SWARM - Kết nối nhiều máy để render mạng lan

Nếu bạn làm trong 1 công ty và có nhiều máy tính, vậy giải pháp render bằng mạn Lan là một trong những lựa chọn sáng suốt.

Với tính năng V-Ray Swarm, việc kết nối các máy trong mạng lan trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.


bottom of page