top of page

Vray 5 for Sketchup : Hướng dẫn thiết lập Setting

Setting là một trong những vấn đề đau đầu nhất đối với người mới học Vray vì nó có quá nhiều thông số phức tạp.

Trong video này, Ceotic xin được hướng dẫn các bạn một số thông số quan trọng nhất trong Setting. Phiên bản mình dùng để hướng dẫn là Vray 5, tuy nhiên các bạn có thể sử dụng cho bất kì phiên bản Vray nào cũng được nha.

Các bạn có thể xem thêm nhiều hướng dẫn miễn phí khác của Ceotic Studio ở địa chỉ sau nha

Comments


bottom of page