• CEOTIC STUDIO

Vray 5 for Sketchup : Hướng dẫn thiết lập Setting

Setting là một trong những vấn đề đau đầu nhất đối với người mới học Vray vì nó có quá nhiều thông số phức tạp.

Trong video này, Ceotic xin được hướng dẫn các bạn một số thông số quan trọng nhất trong Setting.

Các bạn có thể xem thêm nhiều hướng dẫn miễn phí khác của Ceotic Studio ở địa chỉ sau nha

Group học tập : https://www.facebook.com/groups/SUSU.HOANGANH/

Fanpage : https://www.facebook.com/DaotaoSketchup/

Website : https://www.ceotic.net/

3,275 views0 comments

Recent Posts

See All