top of page

3D66 2021 - PHÒNG LÀM VIỆC

Bạn đang tìm thư viện PHÒNG HỌC VÀ LÀM VIỆC?

Bộ sưu tập 33 scene - full vật liệu, ánh sáng, setting- về chủ đề này sẽ giúp bạn tham khảo rất nhiều.

Định dạng 3dsmax

Phần mềm render:

Vray (8 scene)

Corona (25 scene)

NẾU BẠN DÙNG SKETCHUP HAY ENSCAPE, LUMION, THÌ ĐƠN GIẢN LÀ CONVERT THEO VIDEO HƯỚNG DẪN DƯỚI ĐÂY NHÉ.

PREVIEW MỘT SỐ FILE TRONG BỘ NÀYLink download (có 2 phần, các bạn tải cả 2 nhé)

Nhấp em đi