top of page

AUTOSAVE của SKETCHUp 2019

Trong phiên bản Sketchup 2019, file Autosave không còn được lưu cùng thư mục với file gốc như trên các phiên bản Sketchup 2018 trở về trước. Nó nằm trong 1 thư mục tại ổ C. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nó qua video này nha.


Các bạn có thể xem thêm nhiều hướng dẫn miễn phí khác của Ceotic Studio ở địa chỉ sau nha 

28,806 views

1 comentario


Tiểu Kê Lâm
Tiểu Kê Lâm
18 ago 2021

thanks you

Me gusta
bottom of page