top of page

Interactive Render và Viewport Render

INTERACTIVE RENDERING.

Render tương tác. Giúp người dùng có thể vừa render vừa hiệu chỉnh vật liệu, ánh sáng, góc cam … Các kết quả sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Kiểu render này phù hợp với nhu cầu test ánh sáng hoặc vật liệu. Không phù hợp để render ra ảnh sản phẩm cuối cùng.

VIEWPORT RENDERING.

Render tương tác trực tiếp ngay trong màn hình làm việc của Sketchup.

Kiểu render này phù hợp với những ai sử dụng 1 màn hình và muốn có một không gian làm việc thoải mái, không bị vướng bởi bảng VFB.

Các bạn có thể xem thêm nhiều hướng dẫn miễn phí khác của Ceotic Studio ở địa chỉ sau nha

Comments


bottom of page