top of page

3dsMax CƠ BẢN BUỔI 1.

Dù dùng công cụ làm việc chính là Sketchup thì chúng ta vẫn cần biết 3dsMax. Điều này giống như ăn cơm nên có thêm món canh.

Nội dung của video này: Hướng dẫn tùy chỉnh cho Max giống với Su về phím tắt và cách Pan zoom.

PS: Các bạn cần là thành viên của group "HỌC VIÊN CEOTIC" trên Facebook để xem được video này bằng cách click vào ảnh bên dưới. Đây là group dành riêng cho các bạn đã đăng ký học tại Ceotic.


Comments


bottom of page